Great Orme Tramway

Cwestiynau Cyffredin Covid-19

Cwestiynau Cyffredin Covid-19

Gwelwch Gwybodaeth i Ymwelwyr i yr hyn sydd angen i chi ei wybod cyn dod

Ga’ i archebu ymlaen llaw?
Na chewch, nid ydym yn cynnig gwasanaeth archebu ymlaen llaw.

A oes yn rhaid i mi wisgo gorchudd wyneb? Ar y tram? Yn yr orsaf?
Nid yw’r gyfraith yn mynnu eich bod yn gwisgo mwgwd ond mae croeso ichi wneud.

Sut ydych chi’n rheoli glanweithdra’r tramiau a’r gorsafoedd?
Mae’r tramiau a’r ardaloedd cyhoeddus eraill yn cael eu glanhau’n rheolaidd gyda threfn lanhau fanwl. Helpwch ni drwy ddefnyddio’r gorsafoedd glanhau dwylo.

Ga’ i dalu’n ddigyffwrdd?
Cewch, mae ein system dalu’n derbyn taliadau cerdyn digyffwrdd.

A oes yna doiledau cyhoeddus yn y gorsafoedd?
Mae yna doiledau cyhoeddus yn y Ganolfan Ymwelwyr drws nesaf i Orsaf y Copa.