Great Orme Tramway

Tocynnau

Tymor Uchel:
Gorffennaf – Awst

Oedolion Tocyn Dychwelyd – £11.50
Plant (3-16) Tocyn Dychwelyd – £8.65

Oedolyn Tocyn Sengl – £9.85
Plentyn (3-16) Tocyn Sengl – £7.50

Oedolyn Tocyn Hanner Ffordd – £8.25
Plentyn (3-16) Tocyn Hanner Ffordd – £6.95

Cŵn – £2

Tymor Isel:
Mawrth – Mehefin a Medi – Hydref

Oedolion Tocyn Dychwelyd – £10.50
Plant (3-16) Tocyn Dychwelyd – £7.50

Oedolyn Tocyn Sengl – £8.65
Plentyn (3-16) Tocyn Sengl – £6.40

Oedolyn Tocyn Hanner Ffordd – £7
Plentyn (3-16) Tocyn Hanner Ffordd – £5.25

Cŵn – £1.50