Great Orme Tramway

Tocynnau

Tymor Uchel:

Gorffennaf – Awst
__________________________________

Tymor Isel:

Mawrth – Mehefin a Medi – Hydref

Oedolion Tocyn Dychwelyd – £10.90
Plant (3-16) Tocyn Dychwelyd – £8.00

Oedolyn Tocyn Sengl – £9.20
Plentyn (3-16) Tocyn Sengl – £6.90

Oedolyn Tocyn Hanner Ffordd – £7.50
Plentyn (3-16) Tocyn Hanner Ffordd – £6.30

Cŵn – £1.15
____________________________________________

Oedolion Tocyn Dychwelyd – £9.75
Plant (3-16) Tocyn Dychwelyd – £6.90

Oedolyn Tocyn Sengl – £8.00
Plentyn (3-16) Tocyn Sengl – £5.75

Oedolyn Tocyn Hanner Ffordd – £6.35
Plentyn (3-16) Tocyn Hanner Ffordd – £4.60

Cŵn – £1.15