Great Orme Tramway

Croeso i Dramffordd y Gogarth

7 Diwrnod yr wythnos
10am tan 6pm

(cau 5pm Mawrth a Hydref yn unig)

Rydym bellach ar gau. Hwyl fawr tan y tymor nesaf!

Tramffordd y Gogarth ydi’r unig system dramiau cebl ar ffyrdd cyhoeddus ym Mhrydain. Mae hi wedi bod yn swyno ymwelwyr ers iddi agor ym 1902.

Mae’r dramffordd yn dringo i fyny rhyw filltir (1500 metr) i Barc Gwledig a Gwarchodfa Natur y Gogarth, ac ymlaen at y copa bendigedig. Dyma gyfle i brofi ffordd o deithio sy’n fwy na chan mlwydd oed, a hynny yn y cerbydau gwreiddiol, pob un wedi ei adnewyddu’n ofalus a’i enwi ar ôl sant.

Mae’r daith unigryw yn cychwyn yng Ngorsaf Victoria sydd dafliad carreg o lan y môr Llandudno a’r pier. Dewch i mewn i un o’r cerbydau godidog a dechrau dringo i fyny ffyrdd troellog Pen y Gogarth.

Yn arddangosfa’r Orsaf Hanner Ffordd fe gewch chi gyfle i ddysgu ychydig o hanes hynod y beirianneg Oes Fictoria a gweld y system halio bwerus ar waith cyn ichi newid tram. Yna fe ewch yn eich blaen i’r copal le mae’r golygfeydd yn wefreiddiol. Ar ddiwrnod clir, fe allwch chi weld cyn belled ag Ynys Manaw, Blackpool ac Ardal y Llynnoedd!

Dewch i weld sut mae pobl wedi teithio ers can mlynedd a mwy ar dramffordd unigryw a hanesyddol Llandudno.

I ddod o hyd i ni, rhowch ein cyfeiriad a’n cod post i mewn i’ch dyfais llywio â lloeren:

Gorsaf Fictoria, Church Walks,
Llandudno, Conwy, LL30 2NB

I dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf, cysylltwch â ni!

  • Facebook
  • Email
  • Trip Advisor

Dysgwch fwy am hanes cyfoethog y dramffordd.

Teithiwch drwy linell amser rhyngweithiol, o 1902 hyd heddiw!

Sut mae'r dramffordd odidog yn gweithio?

Gadewch i ni ddangos i chi sut mae’r rhyfeddod hanesyddol a mecanyddol yma’n gweithio!

Mae cymaint i'w ddysgu a'i wneud ar y Gogarth.

Mae digon o bethau diddorol i ysgolion a grwpiau eu darganfod a threulio’r diwrnod cyfan yma!