Great Orme Tramway

Gwybodaeth i Ymwelwyr

Ar ben y Gogarth

Cy: description of image

Mae cymaint i’w weld a’i wneud yma ar y Gogarth gyda’i hanes gyfoethog a’i fywyd gwyllt rhyfeddol. Ar eich taith, cadwch olwg am ddau fath o löyn byw nad ydyn nhw i’w cael yn unman arall, y geifr Cashmir gwyllt a’r blodau prin.

Beth am fentro i’r mwynfeydd copr rhyfeddol (tro 5 munud o’r Orsaf Hanner Ffordd) neu i’r hen gaer, y ddau’n dyddio o’r oesoedd Celtaidd? Beth am fynd i weld olion Oes y Cerrig neu eglwys Sant Tudno o’r 6ed ganrif?

Ar ôl cyrraedd y copa, camwch oddi ar y tram ac mae’r byd yn eiddo i chi: gallwch ymweld â’r arddangosfa yng Nghanolfan Ymwelwyr Parc Gwledig y Gogarth, cael picnic ar un o’r nifer o fyrddau picnic, cael diod a byrbryd yng Nghanolfan Pen y Gwylfryn, chwarae efo’r plant yn y maes chwarae awyr agored mawr a dilyn un o nifer o deithiau cerdded ar y Gogarth. Fel arall, fe allwch chi eistedd i lawr, ymlacio a mwynhau’r golygfeydd godidog o’ch cwmpas.

Amseroedd y Tramiau

Ar ba adeg o'r flwyddyn y mae'r dramffordd ar agor?

Mae’r dramffordd ar agor o ddiwedd mis Mawrth hyd at ddechrau mis Hydref

(ar gyfer dyddiadau penodol ffoniwch neu e-bostiwch ni)

Sawl diwrnod yr wythnos y mae'n gweithredu?

7 diwrnod yr wythnos.

Pa adeg o'r dydd?

10am tan 6pm

(rydym ni’n cau am 5pm yn ystod mis Mawrth a mis Hydref)

I dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf, cysylltwch â ni!

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • Email
  • Trip Advisor

Prisiau tocynnau

Oedolion - £8.10

Plant (3-16 oed) - £5.60

Gostyngiadau arbennig ar gael

Mae gennym ni ostyngiadau arbennig ar gyfer Ysgolion a Grwpiau o 10 neu fwy. Ewch i dudalen Ysgolion a Grwpiau i gael mwy o wybodaeth.

Mynediad

Oherwydd cynllun Fictoraidd y tramiau, bydd rhai ymwelwyr gydag anableddau’n ei chael hi’n anodd eu defnyddio.

Edrychwch ar ein datganiad mynediad neu ffoniwch ni am fwy o fanylion.

Mae lle ar bob tram i ddwy gadair olwyn neu i ddau o bramiau wedi eu plygu. Gyrrwr y tram sy’n gwneud y penderfyniad terfynol ynghylch mynediad. Cofiwch, eich cyfrifoldeb chi ydi gofalu am eich eiddo ar y tram. Ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb amdanynt.

Eisiau dod â’ch ci efo chi?

Peidiwch â phoeni, mae croeso i gŵn ar dennyn deithio ar y tramiau!

Ydych chi wedi colli rhywbeth ar y dramffordd?

Ffoniwch ni ar (01492) 577 877 neu e-bostiwch tramwayenquiries@conwy.gov.uk

Rhagolwg o'ch ymweliad